Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
welcome

Tổng quan

HỘI NGHỊ CEO 2024

“TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BẰNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ KIẾN TẠO TỔ CHỨC, TRONG THỜI KỲ TÀI CHÍNH BẤT ỔN VÀ CÔNG NGHỆ THAY ĐỔI NHANH CHÓNG”

Chúng tôi mong muốn mang đến cho giới lãnh đạo doanh nghiệp ưu tú của Việt Nam một bức tranh toàn cảnh, rõ nét và sâu sắc về 2 vấn đề quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong thời đại mới: vốn/quản lý tài chính và kiến tạo/nâng cấp nguồn lực.

Speakers

Diễn giả

Ông Peter McInnes

Giám đốc Điều hành, J.P Morgan khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Ông Michael Loh

Giám đốc Điều hành, Bộ phận Chiến lược các thị trường mới nổi châu Á - Thái Bình Dương, J.P Morgan.

Ông Rich Qiu

Chủ tịch New Ventures, Udemy

Ông Danny Le

Tổng Giám Đốc, Masan Group

Ông Nguyễn Mạnh Tường

Tổng Giám Đốc, MoMo

Ông Phạm Hồng Hải

Tổng Giám Đốc, OCB

Điều phối

Bà Đinh Thị Hoa

Founder, Galaxy Group

schedule

Agenda


Thời gian: 08:00 - 11:30, 24.5.2024

Địa điểm: Sofitel Saigon Plaza 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

ĐÓN KHÁCH & NETWORKING

PHẦN DIỄN THUYẾT I: THỊ TRƯỜNG VỐN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Thực trạng thị trường vốn và kinh doanh trong khu vực và trên thế giới.
2. Chiến lược quản lý vốn và tài chính doanh nghiệp về cách điều hướng và tối đa hóa giá trị trong môi trường đầy biến động hiện thời.
Diễn giả 1: Ông Michael Loh, Executive Director, Asia Markets Strategist, J.P Morgan
Diễn giả 2: Ông Peter McInnes, Managing Director, Head of APAC Corporate Finance Advisory, J.P Morgan

PHIÊN THẢO LUẬN 1
Diễn giả:
- Ông Peter McInnes, Managing Director, Head of APAC Corporate Finance Advisory, J.P Morgan
- Ông Michael Loh, Executive Director, Asia Markets Strategist, J.P Morgan
- Ông Phạm Hồng Hải, CEO, OCB

Điều phối thảo luận: Bà Đinh Thị Hoa, Founder, Galaxy Group.

PHẦN DIỄN THUYẾT II: KIẾN TẠO TỔ CHỨC VÀ NÂNG CẤP NGUỒN LỰC
1. Kiến tạo tổ chức bền vững thích ứng với nền kinh tế đầy biến động và thời đại chuyển biến công nghệ vũ bão.
2. Nâng cao trình độ lực lượng lao động trong doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng hành vi tiêu dùng ở nền kinh tế mới.
Diễn giả: Ông Rich Qiu, Chủ tịch New Ventures, Udemy

PHIÊN THẢO LUẬN 2
Diễn giả:
- Ông Danny Le, CEO Masan Group
- Ông Nguyễn Mạnh Tường, CEO, MoMo
- Ông Rich Qiu, President, New Ventures, Udemy

Điều phối thảo luận: Bà Đinh Thị Hoa, Founder, Galaxy Group.

HỎI ĐÁP

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH

partners

Đối tác

Ms. Mộng Cầm: 0932 133 134
Email: mongcam@nhipcaudautu.vn

Copyright © Galaxy Media.