Lời cám ơn

Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư cám ơn quý vị đã đăng ký tham dự Hội Nghị Đầu Tư 2021.
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất để xác nhận thông tin đã đăng ký.
Ban Tổ chức Hội nghị
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư