Register

Register tham dự tại
TP.HCM   Hà Nội
(Phiếu Register chỉ có giá trị tham dự tại khu vực Quý vị đã lựa chọn)
Official price: 1.900.000 VNĐ/person
Loyal discount: 1.425.000 VNĐ/person
     (25% off for long term subcribers of Nhip Cau Dau Tu Magazine)
Business group Discount: 950,000 VNĐ/person
     (50% off for group with more than 5 people)
Full Name (*)
Ngày sinh
- -
Gender
Male Female
Title
Address (*)
Company name
Company address
Type of business
Email (*)
Tel
Mã số thuế
Fax
Điện thoại nhà
Company email
Mobile (*)
Thanh toán phí tham dự tại:
Công ty TNHH Một Thành Viên Ấn Phẩm - Đại diện TM Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Thanh toán
Tiền mặt
      Tại: Công ty Ấn Phẩm - Lầu 7, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
      Yêu cầu thu tiền tận nơi theo địa chỉ liên hệ
            (chỉ áp dụng tại các quận trong nội thành TP.HCM)
Thanh toán
Chuyển khoản
      Công ty TNHH Một thành viên Ấn Phẩm
      Tài khoản: 38018129 - Ngân hàng ACB, Chi nhánh Sài Gòn, TP.HCM