Hội Nghị Đầu Tư

Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức sự kiện Hội nghị Đầu Tư thường niên với sự tham gia của hơn 500 CEO, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, với mục tiêu kết nối chia sẻ tình hình kinh tế vĩ mô, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp và xu hướng kinh doanh quan trọng.

Sự kiện đã diễn ra

Diễn giả

Ông Lâm Minh Chánh

Chủ tịch Trường Quản trị

Kinh doanh BizUni

Chuyên gia tài chính cá nhân

Ông Lê Anh Tuấn

Giám đốc Tư vấn

Đầu tư Dragon Capital

 

 

Ông Trần Vinh Quang

Giám đốc Công ty

Quản lý Quỹ Thiên Việt

Ông Đinh Thế Hiển

Tiến sĩ

Chuyên gia kinh tế tài chính

Ông Nguyễn Duy Linh

Giám đốc chiến lược

Công ty Chứng khoán

Mirae Asset

Ông Trần Quốc Khánh

Host/Producer, VIETSUCCESS